skip to Main Content

Rhus Keeti se kursusse.

Skryf so gou as moontelik in om jou plek te verseker.

Veldvernuf (GR 8-9)

Veldvernuf (GR 8-9)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner die vaardigheid aan te leer om homself in die veld met vertroue te kan handhaaf.

Verfbal (GR 8-9)

Verfbal (GR 8-9)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner bekend te stel aan verfbal as ‘n buitelugontspanningsaktiwiteit en hom of haar met die
vaardighede toe te rus om verfbal op ‘n veilige en verantwoordelike wyse te beoefen.

Boomidentifisering (GR 8-12)

Boomidentifisering (GR 8-12)

Die doelwit van die keneteken is om die Verkenner te leer om bome te identifiseer

Voëlidentifisering (GR 8-12)

Voëlidentifisering (GR 8-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner te leer om voëls van die omgewing waar te neem en te identifiseer.

Fotografie (GR 8-12)

Fotografie (GR 8-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner op te lei en vaardig te maak met die kamera, sodat hy dit optimaal kan
gebruik en goeie foto’s kan neem.

Sterrekunde (GR 8-12)

Sterrekunde (GR 8-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner bewus te maak van die heelal as unieke deel van God se skepping.

Bergfietsry (GR 10-12)

Bergfietsry (GR 10-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner bloot te stel aan basiese bergfietsry tegnieke in ‘n nie teerpad omgewing, en hom of
haar met die vaardighede toe te rus om die toepaslike toerusting veilig en effektief te gebruik.

Jag En Wildbeheer (GR 10-12)

Jag en Wildbeheer (GR 10-12)

Die doelwit van die kenteken is om kennis met betrekking tot jag en wildbeheer aan die Verkenner oor te dra.

Rotsklim (GR 10-12)

Rotsklim (GR 10-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner bloot te stel aan beperkte rotsklimaktiwiteite (sportklim op kunsmatige en geselekteerde
natuurlike rotse) en hom of haar met die vaardighede toe te rus om ‘n beperkte rotsklimaktiwiteit op ’n veilige
en verantwoordelike wyse te beplan, te beoefen en te fasiliteer.

Gevorderde Boogskiet (GR 10-12)

Gevorderde boogskiet (GR 10-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner bloot te stel aan gevorderde boogskietaktiwiteite en hom of haar met die vaardighede
toe te rus om boogskiet op ’n veilige en verantwoordelike wyse te beplan, te beoefen en te fasiliteer.

Kampbeveiliging (GR 10-12)

Kampbeveiliging (GR 10-12)

Die doelwit van die keteken is om die Vekenner prakties op te lei in die veiligheids- en reddingsaspekte in en om kampe.

Spysenierng (GR 10-12)

Spysenierng (GR 10-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner vertroud te maak met die kuns van onthaal.

4×4 Veldry (GR 11-12)

4×4 Veldry (GR 11-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner toe te rus en te bemagtig om ’n 4×4 voertuig op die pad, in die veld en in
moeilikbegaanbare terrein veilig, bedagsaam en met min skade aan die natuur te kan hanteer.

Ruimte / Tegnologie (GR 11-12)

Ruimte / Tegnologie (GR 11-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner bloot te stel aan die wye spektrum van tegnologie wat deel uitmaak van die moderne lewe.

Ruimteselfbehoud (GR 11-12)

Ruimteselfbehoud (GR 11-12)

Die doelwit van die kenteken is om die Verkenner bloot te stel aan wat hulle kan ervaar in n ruimtetuig asook op ‘n ander planeet waar toeristing en kos skaars is.

Het jy al besluit watter kenteken jy wil doen?
Indien ja skryf sommer nou al in, om jou plek te verseker.

Rhus Keeti 2020 kampbrief nou beskibaar. Druk hier om dit af te laai.  Laai Af

Back To Top